<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> K-Meister OÜ

RUS

MINU ERIALA ON TÕLKIMINE.
MA TÖÖTAN PRANTSUSE, VENE JA EESTI KEELEGA.

 

KIRJALIKUD TÕLKED

– eesti keelest prantsuse keelde
– eesti keelest vene keelde
– prantsuse keelest vene keelde
– vene keelest prantsuse keelde

 

 

DOKUMENDITÕLKED NOTARIAALSE KINNITAMISEGA

eesti, vene, prantsuse keel

 

 

SUULISED TÕLKED

järel-ja sünkroontõlge
vene – prantsuse – vene

 

 

HINNAD

Kirjalikud tõlked: 9 – 12 EUR / lk.
(1 lk. = 1800 tähemärki tühikutega või umbes 30 rida A4 lehel reavahega 2).
Miinimumtasu  ½ lk eest

Suulised tõlked: 30 – 45 ЕUR / tund

Hindadele lisandub käibemaks

 

 

28-aastat erialalist töökogemust.

 

Prantsusmaa, tõlkimine masinatehases.

KONTAKT:

Feliks Tammi
+372 52 25 820
k_meister@stv.ee

OÜ K-Meister
Reg. nº 11193953
Tallinn, Estonia

VÕTKE ÜHENDUST, KÜSIGE!